Communicatieadvies

Verbindend communiceren

Wat is er nog meer mogelijk als we open staan voor de gezichtspunten van anderen en toch blijven herkennen wat waar is voor onszelf en wat niet? Leven en werken vanuit de vraag in plaats van conclusies in goed of fout. Het maakt het mogelijk om eigenaarschap te tonen zonder zaken persoonlijk op te vatten.


Verbindend communiceren

Wat is er nog meer mogelijk als we open staan voor de gezichtspunten van anderen en toch blijven herkennen wat waar is voor onszelf en wat niet? Leven en werken vanuit de vraag in plaats van conclusies in goed of fout. Het maakt het mogelijk om eigenaarschap te tonen zonder zaken persoonlijk op te vatten.


Dialoogsessies

Als facilitator begeleidt LUMI het goede gesprek binnen teams. Een medewerkersonderzoek kan hierbij het vertrekpunt zijn. Het gesprek heeft tot doel om de kracht van het team te her- en erkennen en in gezamenlijkheid de eerstvolgende beste stap te bepalen qua ontwikkelpunten. Een veelgebruikte en gewaardeerde vorm hierbij is de vissenkomtechniek. Online biedt deze uitstekende mogelijkheden voor een dialoog.

Studentreis

Helpen kiezen in plaats van vertellen wat te kiezen is een kunst op zich. Van belang hierbij is dat scholen in de keten met elkaar samenwerken en processen op elkaar zijn afgestemd. De studentreis kenmerkt zich door een aantal logische stappen. De kracht van LUMI ligt met name in het creëren van sterke verbindingen tussen vo en mbo en logische processen intern.

Interne informatievoorziening

In teams gaat veel energie verloren doordat de communicatie en vindbaarheid van informatie niet optimaal is. Het online werken heeft dit versterkt omdat met name Microsoft Teams een grote rol is gaan spelen. LUMI brengt samen met betrokken teamleden lijn in de communicatie en zorgt ervoor dat er inzicht en overzicht ontstaat waardoor dingen niet meer dubbel worden gedaan.

Communicatiecoaching

Soms loopt de communicatie met een specifieke collega moeizaam en zoek je mogelijkheden hoe het makkelijker kan. Tijdens dit coachingstraject krijg je inzicht in je communicatiestijl, hoe je kunt omgaan met zelfbedachte obstakels en hoe je makkelijker en effectiever kunt communiceren.

Meer informatie of een afspraak maken?