Teamontwikkeling

Van werkdruk naar werkgeluk

Meer tijd alleen blijkt geen oplossing voor de te hoge werkdruk binnen het onderwijs, maar wat dan wel? Teams worden vaak door een overweldigend probleem als werkdruk zo in beslag genomen, dat ze de samenhang der dingen niet meer zien. Hoog ziekteverzuim, lage score op medewerkers- en klanttevredenheid zijn vaak signalen dat de balans is verstoord.


Van werkdruk naar werkgeluk

Meer tijd alleen blijkt geen oplossing voor de te hoge werkdruk binnen het onderwijs, maar wat dan wel? Teams worden vaak door een overweldigend probleem als werkdruk zo in beslag genomen, dat ze de samenhang der dingen niet meer zien. Hoog ziekteverzuim, lage score op medewerkers- en klanttevredenheid zijn vaak signalen dat de balans is verstoord.


Onderzoek werkbalans

Bij het onderzoek naar werkbalans kijken we naar de onderliggende oorzaken en staan de ervaringen van medewerkers centraal. Op basis van individuele gesprekken verzamelen wij deze ervaringen en brengen de samenhang in kaart. Dingen die moeilijk kunnen worden gezegd, worden zichtbaar en bespreekbaar.

Het onderzoek zorgt voor een integrale en daardoor effectieve aanpak die de werkbalans herstelt. Ook maakt het onderzoek de ontwikkelfase van het team inzichtelijk. Hierdoor kan het team gerichte stappen zetten om te excelleren.

Teamscan

De teamscan bestaat uit een online vragenlijst, een interview met sleutelfiguren uit het team en een teamsessie met het hele team waarin we de resultaten bespreken en de teamleden gezamenlijk een stappenplan maken. De teamscan is voor teams die snel gezamenlijk en gericht aan de slag willen richting meer werkgeluk.

Teamontwikkeling

Ieder team heeft te maken met een systeemwereld (hoe), een leefwereld (wat) en een bedoeling (waarom). Waar werkdruk hoog is, gaan discussies vaak over het wat en hoe en minder over het waarom. Door met elkaar te hebben over het waarom, kom je bij de essentie van het werk. Bij nieuwe ontwikkelingen kunnen dan steeds afwegingen worden gemaakt of iets dat mogelijk is ook wenselijk is. Lees meer over teamontwikkeling.

Zeven pijlers

De teamscan en het onderzoek zijn beide gebaseerd op de zeven pijlers voor duurzame inzetbaarheid. Ze gaan uit van gedeeld eigenaarschap van medewerker en organisatie en is onder andere ingezet bij Deltion College en Drenthe College. Lees meer over de aanpak in het artikel Van werkdruk naar werkgeluk.pdf uit de MBO krant van december 2017.

Meer informatie of een afspraak maken?