Leren en innoveren

Teams worden soms door een overweldigend probleem als werkdruk zo in beslag genomen, dat ze de samenhang der dingen niet meer zien. En precies in deze samenhang ligt de sleutel tot succesvolle groei. Voor teamontwikkeling is het nodig om vanuit een ander perspectief te kijken dan het niveau waarop een probleem is ontstaan.


Leren en innoveren

Teams worden soms door een overweldigend probleem als werkdruk zo in beslag genomen, dat ze de samenhang der dingen niet meer zien. En precies in deze samenhang ligt de sleutel tot succesvolle groei. Voor teamontwikkeling is het nodig om vanuit een ander perspectief te kijken dan het niveau waarop een probleem is ontstaan.


Onderzoek werkbalans

Waar druk hoog is, gaan discussies vaak over het wat en hoe en minder over het waarom. Hierdoor ontstaat verwarring en worden dingen soms dubbel gedaan. Het zorgt voor frustratie en onderlinge wrijving. Bij het onderzoek naar werkbalans kijken we naar de onderliggende oorzaken en staan de ervaringen van medewerkers centraal. Op basis van individuele gesprekken brengen wij de samenhang voor teamontwikkeling in kaart. Met een beeld van de richting en analyse van de huidige positie maken we een route en verbinden ideeën van teamleden voor een eerstvolgende beste stap. Het zorgt voor een nieuwe manier van denken, leren en innoveren.

Husky team rennend in de sneeuw

Teamscan

Met de teamscan brengen wij de samenhang weer in kaart. Ook ontstaat zicht op de ontwikkelfase en bijbehorende leiderschapsstijl. De teamscan bestaat uit een online vragenlijst, interviews met teamleden en een teamsessie met het hele team waarin we de resultaten bespreken en de teamleden gezamenlijk een stappenplan maken. De teamscan is voor teams die snel en gericht aan de slag willen met effectiever samenwerken, beter communiceren en leren innoveren. Ook is Marlou Gulikers inzetbaar als communicatieadviseur rond sociale innovatie.

Zeven pijlers

De teamscan en het onderzoek zijn mede gebaseerd op de zeven pijlers voor duurzame inzetbaarheid. Ze gaan uit van gedeeld eigenaarschap van medewerker en organisatie en is onder andere ingezet bij Deltion College. Lees meer over de aanpak in het artikel Van werkdruk naar werkgeluk uit de MBO krant van december 2017. Op een bijzondere plek werken aan teamontwikkeling of een management vierdaagse? LUMI werkt in Fins Lapland samen met locale Finse partners.

Meer informatie of een afspraak maken?