Sociale innovatie

Niets staat op zichzelf, maar alles staat in verbinding met elkaar. Zo is er zonder medewerkers geen organisatie en zonder klanten geen reden tot bestaan. Hoe zorg je ervoor dat medewerkers maar ook stakeholders zijn betrokken en creatief meedenken en meedoen en zo samen zorgen voor duurzame vernieuwing en sociale innovatie?


Sociale innovatie

Niets staat op zichzelf, maar alles staat in verbinding met elkaar. Zo is er zonder medewerkers geen organisatie en zonder klanten geen reden tot bestaan. Hoe zorg je ervoor dat medewerkers maar ook stakeholders zijn betrokken en creatief meedenken en meedoen en zo samen zorgen voor duurzame vernieuwing en sociale innovatie?


De richting

Voor sociale innovatie is communicatie een belangrijke sleutel tot succes. De kunst hierbij is om het over de dingen te hebben die ertoe doen. We beginnen daarom met het verzamelen en in kaart brengen van relevante informatie. Want om een route te kunnen maken, moet je weten waar je staat en waar je naartoe wilt.

Als we dingen tot de essentie terugbrengen, zijn we het voor 80% met elkaar eens. In de overige 20% is de ruimte voor innovatie en vernieuwing.

Dit kunnen analyses zijn van cijfers en feedback rond klant- en medewerkerstevredenheid of de herkomst en instroom van studenten. Het zijn geen cijfers ter verantwoording, maar het is voeding voor een goed gesprek. Op basis van de cijfers bepalen we in een multidisciplinair team de vervolgstappen. Met als resultaat een werkbare en gedragen aanpak die direct toepasbaar is.

De route

Marlou Gulikers begeleidt het proces rond sociale innovatie en verwerkt alles in een plan voor de route. Aanvullend maakt ze content om anderen mee te nemen in het verhaal en de keuzes. Ook begeleiden ze teams in het geven van betekenis aan het verhaal. En mocht tot slot in het proces blijken dat de informatievoorziening chaotisch is, dan brengen we daar waar nodig lijn in. Met als gevolg dat er inzicht en overzicht is. Hierdoor gebeuren dingen niet dubbel, maar slechts een keer. Dit draagt vervolgens weer bij aan werkplezier.

Meer weten over teamanalyses rond werkdruk en effectiever samenwerken? Kijk dan bij teamontwikkeling of lees het artikel uit de mbo krant Van werkdruk naar werkgeluk.

Meer informatie of een afspraak maken?