Uit het onderzoek van Harvard ‘What is the hard return on employee wellness programs?’ blijkt dat investeren in duurzame inzetbaarheid loont. De uit dit onderzoek gebleken return on investment is ongeveer 1:4 uitgedrukt in vermindering van verzuim- en vervangingskosten.






Licht op werkdruk

Teams worden vaak door een overweldigend probleem als werkdruk zo in beslag genomen, dat ze de samenhang der dingen niet meer zien. Hoog ziekteverzuim, lage score op medewerkers- en klanttevredenheid zijn vaak signalen dat de balans is verstoord. Wil je als organisatie niet symptomen bestrijden maar het probleem bij de kern oplossen, dan is het nodig om zicht te krijgen op er werkelijk aan de hand is. Bij het onderzoek naar werkbalans kijken we naar de onderliggende oorzaken en staan de ervaringen van medewerkers centraal.


Op basis van individuele gesprekken verzamelen wij deze ervaringen  en brengen de samenhang in kaart. Dingen die moeilijk kunnen worden gezegd, worden zichtbaar en bespreekbaar. Het onderzoek zorgt voor een integrale en daardoor effectieve aanpak die de werkbalans herstelt. Ook maakt het onderzoek de ontwikkelfase van het team inzichtelijk. Hierdoor kan het team gerichte stappen zetten om te excelleren. Het werkbalans onderzoek is gebaseerd op zeven pijlers voor duurzame inzetbaarheid en gaat uit van gedeeld eigenaarschap van medewerker en organisatie en is onder andere ingezet bij Deltion College en Drenthe College.

Meer weten over het onderzoek naar werkbalans en de zeven pijlers voor duurzame inzetbaarheid? Lees het interview ‘Succesvol met duurzame inzetbaarheid’ met Heleen Thiescheffer (voormalig waterschap Reest en Wieden) en Marlou Gulikers: Succesvol en effectief met duurzame inzetbaarheid. Of neem via 085 003 1111 of e-mail contact op met Marlou Gulikers voor meer informatie of een kennismakingsgesprek.